Dziękujemy SP nr2 im . Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie!