Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu – dziękujemy!