Zapraszamy na bazarek! Dochód przeznaczony na akcję „Ogrzewamy Przyborówko”