Za wkład w tworzenie naszego Brodziszewa – dziękujemy Państwu Wiśniewskim!