Uczniowie SP nr 2 w Suchym Lesie – odwiedziny w Brodziszewie