Trzecia zbiórka Fabiana:) Dziękujemy w imieniu zwierzaków!