Tomaszu, spoczywaj w spokoju i czuwaj z góry nad zwierzętami w potrzebie.