Tak wygląda bezdomność kotów. Potrzebny żwirek i DOMY!!!