Szkolne Kolo Wolontariatu zSP w Nowej Wsi – dziękujemy za wizytę i prezenty!