Szkoła Podstawowa w Bytyniu – bardzo dziękujemy za pomoc!