Stanęliśmy w obliczu tragedii. Dziękujemy darczyńcom!