SP w Olszewce z wizytą w Ruścu – dziękujemy za dary!