SP nr 7 im. Erazma z Rotterdamu – z wizytą w Przyborówku