SP nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie z wizytą w Przyborówku