SP im. Arkadego Fidlera w Czapurach z pomocą w Przyborówku