Rusieckie zwierzaki dziękują Młodzieży z SP w Kcyni!