Rusieckie zwierzaki bardzo dziękują Panu Czesławowi i Firmie Żwir-Bet!