Przeznaczenie istnieje! O tym, jak dwie historie połączyły się w jedną.