Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu z wizytą w Brodziszewie