Pomoc z Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu