Podziękowanie – Pani Małgorzata Dziasek z Przyjaciółmi