Podziękowanie – Liceum Ogólnokształcące Nr 6 Poznań