Podziękowanie – kl. 7c, SP nr 2 im.Jana Pawła II w Suchym Lesie