Podziękowanie dla Szkolnego Klubu Wolontariatu „Dar Życia ” (Wągrowiec)