Podziękowanie dla Pana Arka za pomoc psom z Ruśca!