Podziękowania! Firma Kamiko, SP nr2 kl.8s w Szamotułach i Pracownicy pływalni <3