Podziękowania dla Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu