Piekielna Drużyna, Sklep Beethovens oraz wszystkie życzliwe osoby! Dziękujemy