Pamiątkowo w Przyborówku – Zespół Szkół i Oddziały Przedszkolne, gr A i B