Optyk Filip z Poznania – u progu zimy pamięta o pieskach:)