Nasze marzenie się spełni! Wycena instalacji ogrzewania… jesteśmy prawie u celu!