Młodzież z Zespołu Szkół w Kwilczu – wizyta w schronisku