Leśnictwo Ostrolesie – takich ludzi jak Wy i taką życzliwość należy mocno cenić!