Klienci sklepu „Mój Przyjaciel” z pomocą bezdomnym psiakom!