Emilia, Paweł, Bartosz i inni Przyjaciele rusieckich zwierzaków- Dziękujemy!