Dziękujemy ZS im. J.W. Zamoyskich, klasie 2 B.S.P:)