Dziękujemy za dary od społeczności szkolnej SP w Brodziszewie