Dziękujemy Uczniom klas 1-3 SP nr2 w Suchym Lesie!