Czy znajdzie się parę osób, które chcą pomóc zadaszyć nasze schronisko?