Banery z Lubonia- Burmistrz Małgorzata Machalska-Forum Obywatelskie Luboń