Agnieszka, Jakub i Przyjaciele z pomocą zwierzakom z Przyborówka