ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu – wizyta w Ruścu