ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – dziękujemy