Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu – dziękujemy!