Wizyta Dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Trzemiętowie