Straż Pożarna z Lubonia z pomocą bezdomnym zwierzętom!