Sportowy klub Rankor Athletics z Lubonia – dziękujemy!