SP im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach – z wizytą w schronisku