Rydz pamięta czasy, kiedy istniał Sycyn… Czy doczeka adopcji?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *