Rydz pamięta czasy, kiedy istniał Sycyn… Czy doczeka adopcji?