Rozliczenie akcji “Ogrzewamy Przyborówko” – Dziękujemy Wam!