Rozliczenie akcji „Ogrzewamy Przyborówko” – Dziękujemy Wam!